blog bubusiek


Czy płacić dzieciom za wykonywanie obowiązków domowych?

Data wpisu: 2015-09-27 | Porady dla rodziców
Czy płacić dzieciom za wykonywanie obowiązków domowych

To naturalne, że zdecydowana większość rodziców pragnie zapewnić swoim pociechom szczęśliwe dzieciństwo. Niemniej jednak, pedagodzy zauważają wśród współczesnych rodziców tendencję do bezstresowego wychowania, będącego elementem znanego nurtu -antypedagogiki. W teorii nurt zakłada, że opiekun rodzic ma nie wychowywać, a wspierać dziecko, zezwalając mu na wolność do samodecydowania, w praktyce jednak niesie ze sobą konsekwencje o nie do końca pozytywnym zabarwieniu. Ostatecznie dzieci, stają się niesamodzielne i właściwie nieprzygotowane do życia w społeczeństwie.

Jednym z wielu, z pozoru niewinnych przejawów antypedagogicznych jest wyręczanie dzieci z wykonywania prac domowych. Kwestią sporną jest również sposób motywowania dzieci do działania poprzez gratyfikację pieniężną. Zatem czy płacić dzieciom za wykonywanie obowiązków domowych oraz odrabianie lekcji?

Według psychologów dziecięcych wykonywanie prac domowych uczy dzieci samodzielności, odpowiedzialności, pobudza poczucie świadomości własnego sprawstwa. Wbrew pozorom, maluchy w wieku przedszkolnym nie mają problemu z podjęciem drobnych prac, z zaangażowaniem naśladują działania rodziców. Problem pojawia się gdy dzieci są w wieku szkolnym, w którym niechętnie wykonują polecenia rodzicieli - zatem istotną kwestią jest wybór sposobu motywacji. Jak już wspomniano gratyfikacja pieniężna budzi ogrom kontrowersji wśród specjalistów. Zdaniem amerykańskich naukowców, nagrody pieniężne mogą zaburzyć naturalną motywację, tym samym neutralizując poczucie satysfakcji - chodzi tu o odczuwanie mniejszej przyjemności z własnych działań. Co więcej płacenie dzieciom, może nieść ze sobą również zaburzenie systemu wartości. W konsekwencji pociechy mogą domagać się gratyfikacji za czynności, które dotychczas były dla nic przyjemne.

Przytoczone sytuacje jednak są skrajnymi przypadkami, według innej grupy specjalistów w płaceniu dzieciom za wykonywanie czynności nie ma niczego złego, o ile rodzice nagradzają potomków w sposób racjonalny. Tu, istotną kwestią jest ujednolicony system nagradzania. W większym skrócie, jest to długoterminowa, obustronna umowa pomiędzy rodzicami, a wychowankiem, ważne, że stosując ten sposób motywacji, kwota nie byłaby wygórowana, ponieważ może okazać się w pewnym momencie, że dziecko dysponuje już wystarczającą sumą, tym samym pociechom przestaje zależeć na nagrodzie. Zdaniem psychologów dziecięcych racjonalnym podejściem jest płacenie dzieciom za wykonywanie przez dzieci prac nieobowiązkowych, ponieważ takie działanie uświadamia wychowanków w wartości pieniądza, to że gotówka nie rośnie na przysłowiowym drzewie, a banknotów nie znajduje się na ulicy. Równie istotną sprawą, jest płacenie dziecku za odrabianie lekcji czy za osiągnięcie dobrych wyników w szkolę. W tym przypadku, specjaliści są zgodni - nagrodą jest ocena. W ten sposób, dziecko samoistnie kształtuje poczucie własnej wartości - własnego "ja", poprzez zdobywanie uznania w oczach rówieśników, nauczycieli, tym samym zapewniając sobie miejsce w społeczeństwie.